Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij samen vormen samen 'een klankbord' voor de MR en team. Het doel van de klankbordgroep is een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van de school in de breedste zin van het woord.
Ontwikkelingen op pedagogisch gebied, ouderbetrokkenheid, het vieren van feesten, het profileren van de school in de wijk enz. zijn onderdeel van het gesprek. Met de ideeën die voortkomen uit de klankbordgroep kan ook de MR voorzien worden van adviezen.
Deelname aan de klankbordgroep is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dit geldt voor zowel het team als de ouders.