Klasbord; een afgeschermde omgeving om berichten en foto's te delen

Op onze school hebben we ervoor gekozen om geen foto's en berichten vanuit de groepen te delen via onze website. De leerkrachten gebruiken hiervoor de site van Klasbord. Aan deze site zit een app gekoppeld, die de leerkracht in staat stelt om foto's en nieuwtjes te delen met de ouders. Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elke ouder een toegangscode van de leerkracht. De leerkracht bepaalt wie toegang heeft tot de foto's en berichten, zodat deze gegevens nooit bij anderen terecht komen.

Voor meer informatie over Klasbord, kunt u de site http://www.klasbord.nl bezoeken. U kunt uiteraard ook met uw vragen terecht bij de leerkracht. 

Bij de leerkracht van uw kind kunt de toegangscode vragen!