Wat biedt Doomijn op basisschool de Toonladder?

Op basisschool de Toonladder zit al een peuterspeelzaal van Doomijn. In september 2011 zal in een pand op het schoolplein gestart worden met twee kinderdagverblijf groepen van maximaal 12 kinderen voor 0-4 jaar. De buitenschoolse opvang zal gestart worden bij voldoende aanmeldingen. Het is natuurlijk erg prettig om een plek voor de buitenschoolse opvang te hebben binnen de school. De kinderen kennen het gebouw al en ze kunnen dus zelfstandig naar de BSO ruimte lopen. De jongste kinderen zullen dan bij de klas worden opgehaald.
 
Zie voor meer informatie over doomijn: www.doomijn.nl
 

Meer weten?

Wilt u meer weten over een van deze vormen van opvang of wilt u een rondleiding, dan kunt u contact opnemen met Germa Noordman, vestigingsmanager. U kunt haar bereiken op 06-81193796 of 038-4546592.
Om uw kind aan te melden kunt u contact opnemen met de klantenservice van Doomijn: 038-4214521.