Jeugdsportfonds Zwolle


Ieder kind moet kunnen sporten. Daarover zijn we het in Nederland eens. 
Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. 

Om te kunnen sporten hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. De kinderen kunnen er niets aan doen. Als het over sporten gaat, geeft het Jeugdsportfonds Zwolle juist die kinderen een extra kans. Een kans die ze anders niet zouden krijgen, omdat bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging er thuis niet af kan. 

Jeugdsportfonds Zwolle (JSF Zwolle) is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds biedt hun ouders financiële ondersteuning. Ouder(s) en kinderen kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Dit kan gedaan worden door ‘school’. Op de Toonladder verzorgt de IB-er de aanvraag.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het jeugdsportfonds? Dan kunt u ook terecht bij de Intern-Begeleider of u kijkt op
www.jeugdsportfonds.nl


Wie komen in aanmerking voor het Jeugdsportfonds Zwolle?
Kinderen en jongeren wonend in Zwolle in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar die wel willen sporten, maar waarbij de gezinssituatie het niet toelaat om een lidmaatschap te betalen, komen in aanmerking voor een aanvraag bij Jeugdsportfonds Zwolle.
 
Wie kan een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds Zwolle?
Op de Toonladder verzorgt de IB-er de aanvraag voor de ouders.
 
Wat kan er voor betaald worden door het Jeugdsportfonds Zwolle?
Het Jeugdsportfonds Zwolle stelt jaarlijks een bedrag van maximaal € 225,- beschikbaar voor een kind of jongere. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor de betaling van de contributie van de sportvereniging. Het resterende bedrag is beschikbaar voor de aanschaf van sportkleding. Het bedrag wordt niet uitgekeerd aan de gezinnen zelf, maar wordt rechtstreeks overgemaakt naar de betreffende sportvereniging. Het bedrag voor sportkleding wordt uitgekeerd in de vorm van een tegoedbon.
 
Welke informatie moet er allemaal aangeleverd worden voor toekenning van het Jeugdsportfonds Zwolle?
Voor een aanvraag bij het Jeugdsportfonds Zwolle zijn geen specifieke gegevens nodig. Er wordt aan de intermediairs gevraagd om een korte omschrijving van de financiële situatie. Jeugdsportfonds Zwolle ziet hierin een taak voor de intermediairs, omdat zij over de kennis en informatie beschikken die inzicht geeft of het wel of niet nodig is een aanvraag in te dienen bij het fonds vanwege de financiële situatie in het gezin.
 
Keert het Jeugdsportfonds Zwolle voor alle sport- en bewegingsactiviteiten bedragen ten behoeve van de sportdeelname?
Nee, de activiteiten moeten aansluiten bij de erkende NOC*NSF sporten, dan wel in georganiseerd verband plaatsvinden. Bij twijfel of in uitzonderingsgevallen kan het bestuur van Jeugdsportfonds Zwolle anderszins besluiten.
 
Mogen er meerdere kinderen per gezin gebruik maken van het Jeugdsportfonds Zwolle?
Ja, voor meerdere kinderen uit één gezin kan een aanvraag gedaan worden bij Jeugdsportfonds Zwolle.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Meer informatie kan verkregen worden door contact op te nemen met de coördinator van Jeugdsportfonds Zwolle door een e-mail te sturen naar zwolle@jeugdsportfonds.nl.