Vanuit het onderwijs, de buurt en samen met de sportvereniging probeert SportService Zwolle de sportparticipatie van jongeren te verhogen en de relatie tussen school en sport te versterken met inzet van een kwalitatief en structureel sport- en beweegaanbod.

Het bewegingsonderwijs vormt voor SportService Zwolle de ideale plaats waar kinderen het plezier van sport en bewegen kunnen ervaren. De gym-vakleerkracht van school is verbonden aan SportService Zwolle. Zij richt zich op verbetering van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs door het verzorgen van lessen, het ondersteunen en begeleiden van groepsleerkrachten en het implementeren van diverse methodieken waarbij de verbinding wordt gemaakt tussen het bewegingsonderwijs en de sport.

Daarnaast biedt het beweegteam na schooltijd een breed scala aan sport- en beweegactiviteiten aan voor verschillende leeftijdsgroepen. Door het brede aanbod krijgen kinderen de mogelijkheid om te ontdekken wat het beste bij hun past!