Logopedie op de Toonladder                                     
Elke maandag, dinsdag en donderdag wordt de logopedie op de Toonladder verzorgd door medewerkers van Logopedie-praktijk Zwolle. Alle logopedisten van Logopediepraktijk Zwolle staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en volgen jaarlijks cursussen en workshops om up-to-date te blijven met de laatste ontwikkelingen binnen de logopedie.  

Wat doet een logopedist nu precies?
De logopedist onderzoekt en behandelt problemen die zich
voordoen op het gebied van spraak, taal, stem, stotteren,
afwijkende mondgewoonten en communicatie. 
 
Spraak
Een spraakstoornis kan omschreven worden als het niet of verkeerd uitspreken van een bepaalde klank, van meerdere klanken of van klankverbindingen. Dit wordt ook wel een articulatiestoornis genoemd. Als een kind op driejarige leeftijd nog onverstaanbaar spreekt is het verstandig om een logopedist raad te plegen
 
Taal
Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in het leren van taal. De volgende problemen kunnen aanwezig zijn:
   
Stem
Een stemstoornis is een aandoening van de stem, met als gevolg een afwijking in de klank, de omvang en het volume van de stem. Het stemgeluid wijkt af van het normale stemgeluid. De stem kan hees of schor zijn, te laag of te hoog klinken, een te zachte of te luide stem, de stem kan wegvallen of overslaan.
Stotteren
Wanneer de spraak niet vloeiend is kan er sprake zijn van het herhalen van klanken, lettergrepen of woorden, het verlengen van klanken of het blokkeren van de spraak.
 
 
Afwijkende mondgewoonten
Open mondgedrag
Mondademing is vaak een gewoonte geworden na een langdurige periode van neusverstopping of een overblijfsel van mondgewoonten uit de vroege kindertijd. Veel kinderen met keel-, neus- en oorproblemen ademen door de mond.

Afwijkend slikken
Tijdens het slikken wordt de tong tegen of tussen de voortanden geduwd of wordt de onderlip naar binnen toe gezogen. Vaak ligt de tong ook tijdens rust zichtbaar tussen de tanden. Hierdoor ontstaat scheefgroei van het gebit.

Zuiggewoonten
Hieronder vallen duimzuigen, vingerzuigen, tongzuigen, liplikken en lipbijten. Deze gewoonten kunnen schadelijk zijn omdat ze een afwijkende ontwikkeling van het gezicht kunnen veroorzaken. Het kan een nadelige invloed hebben op het gebit en de spraak.
 
Hoe kan ik mij aanmelden bij de logopedie?
U kunt zich aanmelden via de leerkracht van uw kind of door contact op te nemen met Renske van Iwaarden of Marije de Boer zelf. U moet dan een verwijzing regelen van een huisarts, medisch specialist of orthodontist. Op de eerste afspraak met de logopedist neemt u de verwijzing, het zorgpasje en het paspoort/ID-kaart van uw kind mee. Na gericht onderzoek kan een persoonlijk advies worden gegeven en indien nodig vindt logopedische behandeling plaats.
Kijkt u ook eens op www.logopediepraktijkzwolle.nl
 
Vriendelijke groet,
 
de logopedisten van Logopediepraktijk Zwolle.