Ons team

De samenstelling van het team

Het team van De Toonladder bestaat uit een aantal groepsleerkrachten dat fulltime of parttime verbonden is aan de school. Ook heeft de school de beschikking over een conciërge en vakleerkrachten.


De directie

De directeur heeft de algehele leiding van de school en is vrijgesteld van lesgevende taken.


De groepsleerkracht

Deze heeft in de eerste plaats een lesgevende taak. Ook geeft zij/hij extra hulp (zorg) aan kinderen binnen de groep. Naast deze groepsgebonden taken heeft zij/hij nog een aantal andere taken binnen de school.


De vakleerkracht

Enkele vakleerkrachten zijn voor een aantal uren per week aan de school verbonden voor het geven van specifieke lessen, zoals bewegingsonderwijs.


De ICT-er

Deze "computerspecialist" is een groepsleerkracht, die naast zijn/haar lesgevende taken de leiding heeft bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering van de Informatie en Communicatietechnologie.


Intern Begeleider (IB-er)

De Intern Begeleider is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau op het gebied van de zorgverbreding.
Samen met de directeur en de bouwcoördinatoren draagt de IB-er zorg voor de continuïteit van zorgmaatregelen op schoolniveau. Hij/zij beslist, na overleg met alle betrokkenen, uiteindelijk over de inhoud van de geboden hulp voor leerling en leerkracht.
 

Leerlijncoördinator

Een leerlijncoördinator is een groepsleerkracht die in zijn/haar takenpakket de verantwoordelijkheid heeft gekregen m.b.t. een bepaald vak binnen het onderwijsleerproces van de school. Deze leerlijncoördinator heeft zich "geschoold" en is expert in een specifiek leerstofgebied. De Toonladder heeft meerder specialisten op de volgende vakgebieden: 
- Taal
- Rekenen
- Kleuterdidactiek
- Meer- en hoogbegaafdheid
- Cultuurbeleid


Onderwijsassistent

De onderwijsassistenten assisteren de groepsleerkracht bij het begeleiden van individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen. Ook assisteren zij de groepsleerkracht bij het uitvoeren van het klassenmanagement.


School Maatschappelijk Werkster

De School Maatschappelijk Werkster (SMW) opereert als "spin in het web"in de contacten tussen kind, ouders/verzorgers, school en (jeugd)instellingen. Het belangrijkste uitgangspunt is de begeleiding van het kind, waarbij de ontwikkeling stagneert.


De conciërge

De conciërge heeft taken binnen de school. Hij verricht diverse (onderhouds-) werkzaamheden in en rondom de school.


Stagiaires

Ook zijn er regelmatig stagiaires van verschillende opleidingen aanwezig.
Voorbeelden van deze verschillende opleidingen zijn de PABO (=opleiding voor leerkracht), het conservatorium (muziek), CALO (=opleiding tot vakleerkracht gymnastiek), Hogeschool Constantijn Huijgens (=opleiding voor toneel) en het Deltion College (=opleiding voor onderwijsassistent).